علوم ازمایشگاهی زنجان

اخرین اخبار روز علوم آزمایشگاهی

خرین اخبار روز علوم آزمایشگاهی

وزارت بهداشت در فارسی نوشتن جواب آزمایشها عجله نکند | رئیس کل سازمان نظام‌ پزشکی ایران در ارتباط با طرح پیشنهادی فارسی نوشتن جواب آزمایشهای پزشکی، گفت: وزارت بهداشت در این موضوع عجله نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید شهاب‌الدین صدر روز سه شنبه در مراسم روز علوم آزمایشگاهی در کتابخانه ملی افزود: آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور باید به سرعت به تجهیزات روز دنیا مجهز شوند تا بتوانند بهترین شکل خدمات رسانی را به مردم ارائه کنند.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و اختصاص دو هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش سلامت کشور در سال 90، افزود: امیدواریم هرچه زودتر اختصاص 10 درصد سهم حوزه سلامت از هدفمندی یارانه‌ها مصوب شود.

صدر با بیان اینکه بیمه‌ها در سال گذشته دو هزار میلیارد تومان به جامعه پزشکی کشور بدهکار بودند، افزود: با پیگیریهای مختلف وزیر رفاه دستور پرداخت مطالبات 6 ماهه اول سال را داد اما هنوز مطالبات 6 ماهه دوم سال 89 به جامعه پزشکی پرداخت نشده است.


نویسنده : علی میرزاخانی : ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم

زنان در برابر ویروس ایدز ضعیف‌تر هستند

زنان در برابر ویروس ایدز ضعیف‌تر هستند

سرعت پیشرفت بیماری ایدز با وجودی که میزان ویروس ایدز در مردان و زنان به یک اندازه است در میان زنان بسیار سریع‌تر از مردان است.
بر اساس تحقیقاتی که توسط دانشمندان انجام شده است مشخص شد زنان به طور طبیعی در برابر ویروس ایدز از مردان ضعیف‌تر هستند.

ادامه مطلب
نویسنده : علی میرزاخانی : ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

pcr

PCR

اطلاعات اولیه

این روش فوق العاده ساده بوده و با استفاده از تغییرات حرارت می‌توان چندین فرآیند را به دنبال همدیگر انجام داد. با این تکنیک می‌توان به عنوان یک روش قدرتمند تشخیص بالینی (Diagnostic) برای وجود موتاسیون‌ها در ژنوم انسانی ، یا برای وارد کردن جهش‌های ویژه به داخل ژن همسانه شده ، استفاده کرد.

ادامه مطلب
نویسنده : علی میرزاخانی : ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

ازمایشات روتین پزشکی

بیوشیمی عمومی

بیو شیمی تخصصی

خون شناسی

هورمون شناسی

FBS

HBA1c

CBC

T4 (ECL)

2hr.pp

Hb. Electrophoresis

RBC Morphology

T3 (ECL)

 

BS(4pm)

Protein Electrophoresis

Hb.

T3up (ECL)

GTT

Blood Amino Acid Analysis

Hct.

TSH (ECL)

BUN, Cre

Urine Amino Acid Analysis

ESR (1st)

FT3 (ECL)

Cho., Tg.

Apo A1

ESR (2nd)

FT4 (ECL)

HDL-C

Apo B

Plateletes

Thyroglobulin (ECL)

LDL-C

LP (a)

Retic Count

Anti T.G (ECL)

VLDL-C

Lipase

B.T.

Anti TPO (ECL)

Uric Acid

CK-MB

C.T.

FSH (ECL)

Ca. & P

Troponin T

PT with INR

LH (ECL)

Na, K

Troponin I

PTT

Prolactin (ECL)

Cl

Alpha HBDH

Fibrinogen

Estradiol (ECL)

Mg

Gamma GT

Direct Coombs

17-OH Progestrone

Cu

Alk.Phos Isoenzymes

Indirect Coombs

Progestrone (ECL)

Zn

Urine Sugar Chromatography

Blood Group & Rh.

Cortisol (ECL)

Li

UBT

LE cell

GH 8 am or 4pm

Alk.Ph.

ADA

Mallaria

GH-GTT

Acid Ph. (Total)

Aldolase

Borrelia

GH-LDOPA

Acid Ph.(Prostatic)

VMA

G6PD

GH-clonidin

Bili (T&D)

Metanephrine

Hamm's Test

PTH (ECL)

AST (SGOT)

Normetanephrine

Water Sugar Lysis Test

DHEA-SO4 (ECL)

ALT (SGPT)

Epinephrine

Sickelling Test

Testostrone (ECL)

CK

Sodium Valparoate

ناباروری

free Testostrone

LDH

Phenobarbital

Spermogram

B hcG

Amylase

Carbamazepine

Anti Sperm Ab.

B hcG titer (ECL)

Total Protein

Cyclosporin level

Anti Sperm Auto Ab.

ACTH

Serum Albumin

Dig. Level (ECL)

Seminal Fructose

Ferritin (ECL)

Iron, TIBC

ACE

Post Coital Test (PCT)

Folic Acid (ECL)

Cre. Clearance

Beta 2 Microglobulin

Sperm Capacitation for IUI

Vit. B12 (ECL)

Urine 24 (Pro.)

Ceruloplasmin

 

Insulin (ECL)

Urine 24 (Ca)

Haptoglobin

سرم شناسی

C peptide (ECL)

Urine 24 (P)

Pre Albumin

VDRL (RPR)

Triple Marker Test

Urine 24 (Na)

Transferrin

ASOT

Quadruple Marker

Urine 24 (K)

Alpha-1 AT

CRP (Qualitative)

تومور مارکرها

Urine 24 (Cl)

PAPP A

CRP (Quantitative)

CEA (ECL)

Urine 24 (Mg)

Inhibin A

RF

Alpha FP (ECL)

Urine 24 (Amyl)

 

Wright

PSA (ECL)

 

Urine 24 (Urea)

 

Widal

free PSA (ECL)

Urine 24 (Crea.)

 

Coombs Wright

CA 125 (ECL)

Urine 24 (U.A)

میکروب شناسی

2ME

CA 15-3 (ECL)

Urine 24(VMA)

Direct Smear

Mono Test

CA 19-9 (ECL)

Urine 24(Citrate)

Culture

PPD

CA 72-4 (ECL)

Urine 24(Oxalate)

Antibiogram

Xylocain Test

Cyfra 21-1 (ECL)

تشخیص مولکولی

B.K direct smear

Cryoglobuin

NSE (ECL)

HBV DNA PCR

Fungi direct

Cold Agglutinin

S-100

HBV DNA viral load

Leishman Body

تستهای بیماریهای متابولیک ارثی

HCV RNA RT-PCR

Urease Rapid Test

Galactose (GALT)

MMA

HCV RNA viral load

مدفوع

MSUD

Plasma Pyrovate

HPV Genotyping

Ova & Parasite

MPS

Porphirinuria

MTB DNA PCR

Occult Blood

Urine Cystein

PKU

BCR-abl

Stool Culture

Urine Homocystein

MPS Electrophoresis

Jac 2

Scotch Tape Test

Plasma Ammonia

Plasma Lactate

Fac II, Fac V, MTHFR

 

Urine Reducing Substances

 

ایمنی شناسی

 

ANA

 

Anti ds DNA

 

c ANCA

 

p ANCA

 

AMA

 

ASMA

 

Anti Cardiolipin (G,A,M)

 

Anti Phospholipid (G,A,M)

 

IgG, IgA, IgM

 

C3, C4, CH50

 

IgG1

 

IgG2

 

IgG3

 

IgG4

 

IgE

 

HBs Ag , HBs Ab

 

HBe Ag, HBe Ab

 

HBc Ab (Total) (IgM)

 

HCV Ab

 

HAV Ab (IgG,IgM)

 

HIV 1,2 p24 Ag, Ab

 

H. pylori (G,A,M)

 

Toxo (IgG, IgM)

 

Rubella (IgG, IgM)

 

CMV (IgG, IgM)

 

HSV-1(G,M)

 

HSV-2 (G,M)

 

Listeria Ab

 

Anti Chlamidia(G,M)

 

Anti Mycoplasma(G,M)

 

Anti VZV (G,M)

 

Anti Mumps (G,M)

 

Anti Measels (G,M)

 

Anti EBV (G,M)

 

Anti Hydatid Ab.

 

Brucella Ab (G,M)

 

 

 

Anti Endomesial Ab.

 

Anti Gliadin (G,A,M)

 

Anti CCP

 

TTG (IgA)

 

C1 inactivator

 

HLA B5, B27, ...

 

ادرار

 

Urinalysis

 

Urine Culture

 

Grawindex

 

Urine Glucose

 

Urine Ketone Bodies

 

Urinary Calculi

 

Urine Hemosiderine

 

Urine Microalbumin

 

Urinary Opiates

نویسنده : علی میرزاخانی : ٢:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

منابع ارشدتغذیه

با توجه به پیشنهاد بازدید کنندگان محترم در این پست منابع آزمون کارشناسی ارشد تغذیه رو خدمتتون معرفی می کنیم :

تغذیه اساسی و کاربردی ( ضریب 4) ۶۰ سوال
1- Modern Nutrition in Health & Disease , 10th edition , 2006
2- Krause's food , nutrition & diet therapy , 12th edition , 2008
3- Human Nutrition & dietetics , 11th edition , 2005

بیوشیمی عمومی ( ضریب 2 ) ۳۰ سوال
1- Lehninger , Principles of Biochemistry
2- Devlin , Text book of Biochemistry

فیزیولوژی ( ضریب 2 ) ۳۰ سوال
1- فیزیولوژی پزشکی گایتون

زبان انگلیسی ( ضریب 2 ) ۴۰ سوال
1- reading & thinking in English جلدهای 1و2و3
2- reading through interaction جلدهای 2و3
3- Expanding reading skills
4- Developing reading skills
5- mosaic 1 Reading ( intermediate – hiagh intermediate )

مدت آزمون 1۶0 دقیقه
__________________
نویسنده : علی میرزاخانی : ۱:٢٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

پرسش وپاسخ

اگرسوالی درموردرشته ویادروس مربوطه داریدمطرح کنیددرحدامکان جواب میدم

نویسنده : علی میرزاخانی : ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم

درباره رشته علوم ازمایشگاهی

رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی زیر شاخه‌ای از گروه پزشکی است که به دانش آموختگان درا ین دوره مباحث علوم پایه پزشکی , مباحث عملی و تئوری علوم آزمایشگاهی پزشکی و برخی از دروس علوم پایه اموزش داده می شود. آنچه که باعث اهمیت ویژه این رشته در علوم پزشکی شده است نقش مهم آن در تشخیص، درمان پیشگیری و پیگیری بیماریهای مختلف است. به همین دلیل این رشته از رشته‌های شاخص دانشگاه‌های علوم پزشکی می باشد. از این گذشته سهم بسزای گرایش‌های مختلف علوم آزمایشگاهی در پیشرفت‌های چشمگیر و روز افزون فن آوری‌های بیوتکنولوژی ، ژنتیک و تست‌های تشخیصی جدید بر اهمیت این رشته می افزاید.

فارغ‌التحصیل این رشته با نمونه‌برداری از نمونه‌های بیولوژیک مانند خون، ادرار و مدفوع و ... و آماده‌سازی نمونه‌ها و آزمایش‌های مختلف بیوشیمی ، هماتولوژی ، میکروبیولوژی و ... سر و کار دارد و همچنین می‌تواند آزمایش‌های تخصصی هورمون‌شناسی ، ایمونولوژی و سایر تست‌های تخصصی را انجام دهد و مسؤول بخش‌های مختلف یک آزمایشگاه تشخیص طبی مانند بخش نمونه‌برداری، بیوشیمی ، هورمون‌شناسی، ایمونولوژی و… و یا سایر بخش‌های آزمایشگاه‌های غیر پزشکی مانند برخی بخش‌های آزمایشگاه‌های صنایع غذایی ، دارویی و یا صنعتی و کارخانه ای شود .

تاریخچه : تا سال ۱۹۷۶ رشته علوم آزمایشگاهی با نام Medical Technology خوانده می شد و پس از آن به Medical Laboratory Sciences تغییر نام داد و امروزه نیز در اکثر دانشگاههای دنیا با همین نام و یا Clinical Laboratory Sciences خوانده می شود. تا قبل از انقلاب فرهنگی در ایران دوره‌های چهار ساله کارشناسی پیوسته دایر بود که بعد از آن به شکل کاردانی و دکترای حرفه‌ای تغییر یافت واز سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۸۶ مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این رشته در دانشگاهها ارائه میگردید. از سال ۱۳۸۷ به بعد نیز این رشته در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

توانایی‌های لازم : رشته علوم‌آزمایشگاهی یک رشته عملی است و جوانانی که علاقه‌مند به کار عملی هستند و نسبت به نمونه‌های مختلف بدن حساس نیستند، در این رشته موفق می‌شوند. در ضمن لازم است که دانشجو به دروس شیمی و زیست‌شناسی علاقه‌مند باشد. گفتنی است که رشته علوم‌آزمایشگاهی در کشور ما تا مقطع دکترای تخصصی (PHD) در گرایش‌های مختلف علوم آزمایشگاهی به صورت ناپیوسته دانشجو می‌پذیرد.

درس‌های این رشته در طول تحصیل : دروس پایه‌: فیزیک عمومی، فیزیک کاربردی، شیمی عمومی، بیوشیمی عمومی، فیزیولوژی، زیست‌شناسی، آناتومی‌ ، زبان عمومی . دروس تخصصی‌: مقدمات علوم آزمایشگاهی، شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی، زبان تخصصی، انگل‌شناسی پزشکی ، حشره‌شناسی پزشکی، قارچ‌شناسی پزشکی، ویروس‌شناسی پزشکی، ایمنی و سرم‌شناسی، باکتری‌شناسی پزشکی، خون‌شناسی، بانک خون،هورمون شناسی، بیوشیمی بالینی و پزشکی ، بافت‌شناسی، آسیب‌شناسی پزشکی، زیست‌شناسی مولکولی ، ژنتیک و کارآموزی‌ (والبته یکسری دروس دیگر).

طرح نیروی انسانی : طبق مصوبات وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی، فارق التحصیلان علوم آزمایشگاهی ( کلیه مقاطع ) نیز مانند برخی از رشته‌های علوم پزشکی موظفند نصف طول مدت تحصیل، طرح نیروی انسانی را طی نمایند، قابل ذکر است که گذراندن طرح در یکی از مقاطع، فرد را از گذراندن طرح در مقاطع بالاتر این رشته معاف می گرداند.

( این طرح در یکی از مراکز تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی مانند آزمایشگاههای مرکزی ، بیمارستانها و در برخی موارد دانشگاه ها که اعلام نیاز کرده است انجام می پذیرد )

زمینه‌های اشتغال : فارق التحصیلان این رشته می توانند در زمینه درمانی – بهداشتی – آموزشی – پژوهشی و تشخیصی در مراکز زیر اشتغال یابند: مراکز آموزشی – درمانی و بهداشتی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستانها و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی خصوصی ، بیمارستان‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی، پزشکی قانونی، مراکز سازمان انتقال خون، مراکز پژوهشی – تحقیقاتی دولتی و خصوصی، آزمایشگاه‌های صنایع دارویی و غذایی و. . .

موقعیت شغلی در ایران : رشته علوم‌آزمایشگاهی از جمله رشته‌هایی است که بازار کار نسبتاً خوبی دارد ( البته در شهرهای مختلف و اینکه متقاضی استخدام در چه نوع آزمایشگاهی باشید متفاوت است ) . زیرا امروزه جامعه ما به امر بهداشت و سلامتی پی برده است و بی شک بدون استفاده از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی و آلرژی‌ها یا مبارزه با بیماری‌های ژنتیکی امکان‌پذیر نیست‌.

مقطع کارشناسی ارشد : فارق التحصیلان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی می توانند از طریق آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد در گرایش‌های زیر ادامه تحصیل دهند : بیوشیمی بالینی، خونشناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک انسانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی ، سم‌شناسی و سایر رشته هایی که طبق مصوبات مجوز ادامه تحصیل در آن را دارد .

مقطع PHD : فارق التحصیلان کارشناسی ارشد با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به PHD می توانند در گرایش‌های مذکور شرکت نمایند.

بزرگداشت علوم آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور : از ۳۰ فروردین ۱۳۸۲ که اولین بزرگداشت حکیم فرزانه و دانشمند برجسته ایرانی، سید اسماعیل جرجانی، بنیانگذار علم آزمایشگاه برگزار گردید، این روز به عنوان روز بزرگداشت علوم آزمایشگاهیان تشخیص طبی تعیین شد و هر سال انجمن‌ها و تشکل‌های علوم آزمایشگاهی این روز را گرامی می دارند.

این رشته از آن جهت که بسیار حساس و تعیین کننده در سلامت جامعه و بسیار کمک کننده در تشخیص پزشکان می‌باشد ، نقشی بسیار کلیدی و مهم در عرصه پزشکی ایفا میکند. و دانشجویان این رشته بایستی به این باور برسند که کاری بسیار حساس و دقیق را انتخاب نموده اند وبایستی خود را به صورت یک قطب و قدرت علمی در بیاورند و تا جایی که می توانند بر اطلاعات علمی خود بیفزایند.

گفتنی است که رشته علوم‌آزمایشگاهی در کشور ما تا مقطع کارشناسی به صورت ناپیوسته دانشجو می‌پذیردو پس از آن فرد می تواند در دیگر گرایش‌های این رشته اعم از بیوشیمی وهماتولوژی و غیره ادامه تحصیل دهد.

همچنین در ایران روز 30 فروردین به عنوان روز علوم آزمایشگاهی (روز بزرگداشت حکیم جرجانی) نامیده شده است . هرچند این روز چندان برای مسئولان به چشم نمی آید

نویسنده : علی میرزاخانی : ۳:٢٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم